پس از چهارماه خاموشی

تماشاخانه سنگلج با رعایت پروتکلهای بهداشتی، اولین شب اجرای خود را پس از تعطیلی چهارماهه پشت سر گذاشت.
پس از چهارماه خاموشی

تماشاخانه سنگلج با رعایت پروتکلهای بهداشتی، اولین شب اجرای خود را پس از تعطیلی چهارماهه پشت سر گذاشت.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، روز گذشته سوم تیرماه تماشاخانه سنگلج اولین اجرای خود را پس از تعطیلی چهارماهه سالن های نمایش به دلیل شیوع ویروس کرونا با انجام ...

اکنون و بعد از چهارماه دوری، بیش از پیش قدر زیست اجتماعی در سایه هنر متعالی تئاتر را می‌دانیم.

اکنون و بعد از چهارماه دوری، بیش از پیش قدر زیست اجتماعی در سایه هنر متعالی تئاتر را می‌دانیم.

مدیر تماشاخانه سنگلج، همزمان با آغاز به کار درباره این تماشاخانه، با نگارش یادداشتی، این فعالیت دوباره را همچون تولدی تازه برای این تماشاخانه قدیمی دانسته است. ...

اکنون و بعد از چهارماه دوری، بیش از پیش قدر زیست اجتماعی در سایه هنر متعالی تئاتر را می‌دانیم.

اکنون و بعد از چهارماه دوری، بیش از پیش قدر زیست اجتماعی در سایه هنر متعالی تئاتر را می‌دانیم.

مدیر تماشاخانه سنگلج، همزمان با آغاز به کار درباره این تماشاخانه، با نگارش یادداشتی، این فعالیت دوباره را همچون تولدی تازه برای این تماشاخانه قدیمی دانسته است. ...

چراغ تماشاخانه سنگلج از سوم تیر روشن می‌شود

تعبیر «کابوس‌های مرد مشکوک» در تماشاخانه سنگلج
چراغ تماشاخانه سنگلج از سوم تیر روشن می‌شود

تعبیر «کابوس‌های مرد مشکوک» در تماشاخانه سنگلج

نمایش «کابوس‌های مرد مشکوک» به کارگردانی ملیکا رضی که اجراهای خود را در ماه اسفند سال گذشته و پیش از شیوع ویروس کرونا در تماشاخانه سنگلج آغاز کرده بود، از سوم تیرماه ...

صفحه  1  از  1